Astronominin Temel Uğraşı Alanı Nedir? ( Astronomi Nedir ? )

Öncelikle astronominin tanımı ile başlamak gerekirse temel olarak gök cisimlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, hareketlerini ve durumlarını inceleyen bilim dalı astronomi olarak tanımlanmaktadır.

Astronominin Temel Uğraşı Alanı Nedir? ( Astronomi Nedir ? )

Astronominin Temel Uğraşı Alanı Nedir

 

             Öncelikle astronominin tanımı ile başlamak gerekirse temel olarak gök cisimlerinin birbirleri ile olan ilişkilerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini, hareketlerini ve durumlarını inceleyen bilim dalı astronomi olarak tanımlanmaktadır.

Astronomi kelimesi Latincedeki "astro" ve "nomos" sözcüklerinden türemiştir. "Yıldız Bilimi" anlamına gelmektedir. Türkçe karşılığı "Gök Bilimi" olarak kullanılmaktadır. Astronomi geniş bir çalışma alanına sahiptir ve birçok alt dalı da bulunmaktadır.

 

 Astronominin Alt Bilim Dalları

 

 1-Astromatematik: Gök cisimlerinin yörüngelerinde bulunan çekim kuvvetinin hesaplanması ve gözlemsel verilerin matematiksel ifadelere dönüştürülmesi ile ilgilenir.

 

 2-Astrofizik: Gök cisimlerinin fiziksel yapıları ve madde ile ilgilenir.

 

 3-Astrokimya: Gök cisimleri ve ortamın kimyasal yapısı ile ilgilenir.

 

 4-Astrobiyoloji: Uzaydaki gök cisimleri üzerine canlı oluşumu ve gelişimi ile ilgilenir.

 

 5-Arkeoastronomi: Geçmiş devirlerdeki astronomik çalışmalar hakkında bilgi edinebilmek için arkeolojik kalıntılar ile ilgilenir.

 

 6-Astrojeoloji: Gezegenlerin, gök taşlarının ve diğer yapıların oluşumu ve gelişimi ile ilgilenir.

 Astronominin Temel Uğraşı Alanı Nedir

 Astronominin Tarihçesi

 

             İnsanlık tarihinin başlangıcından itibaren uzay, gökyüzü, yıldızlar, gezegenler ve daha fazlası insanoğlu için hep bir merak konusu olmuş ve bu alan ile ilgili pek çok araştırma yapılmıştır.

Yüzyıllardır araştırmalar yapılmasına rağmen hala uzayın gizemi ve evrenin oluşumu tam olarak çözülememiştir. İnsanoğlunun uzaya olan merakı gökyüzünü gözlemlemeleri ile başlamış ve süregelen bir uğraş konusu olmuştur. Gecenin ve gündüzün oluşumu, yıldızlar ve güneş ilk incelenen astronomik terimlerdir.

 

             İlk çağlarda insanlar yıldızlara bakarak yön bulmada, güneş ve ayı gözlemleyerek de zamanı belirlemede astronomiden faydalanmıştır. İlk astronomik gözlem ise Babiller tarafından gerçekleştirilmiştir. Buna ek olarak piramitlerde astronomik hesaplamalar yapılarak konumlandırılmıştır.

M.Ö. 6. yüzyılda ise Thales gök bilimi üzerine çalışmalar yapmış ve M.Ö. 525 yılında uzun çalışmaları sonucunda güneş tutulmasını hesaplamayı başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. 9. yüzyıla baktığımızda Türk gök bilimci olan Harezmi astronomik cetveller üzerine eserler bırakmıştır.

Biraz daha günümüze yaklaşıp Orta çağa geldiğimizde ise teleskobun icadı ile gök biliminde çok büyük gelişmelere tanıklık edilmiştir. Yeni Çağ Dönemin bilim adamlarından Kopernik gök cisimlerinin hareketlerini güneşi merkez alarak açıklamış, Newton ve Kepler de gezegenler arasındaki manyetik alan yapısını keşfetmiştir.

 

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
1
love
0
funny
1
angry
3
sad
3
wow
1