Astronomiyi Besleyen Diğer Bilim Dalları | Neler Oldu?

"Gök fiziği" ya da "yıldız fiziği" anlamlarına gelmektedir. Astronomi ve fizik dallarının birleşiminden oluşmuştur. Gök cisimlerinin ve gök olaylarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve yapılarını incelemeye yarayan bilim dalıdır.

Astronomiyi Besleyen Diğer Bilim Dalları | Neler Oldu?

Astronomiyi Besleyen Diğer Bilim Dalları

 

            Astronomi, bilinen en eski bilim dalıdır. En eski medeniyetlerin bile yıldızların gökyüzündeki konumu ve hareketleri üzerine çalışmalar yaptıkları günümüzde bilinmektedir. Etimolojik olarak Yunancada yıldız anlamına gelen "astron" ve yasa anlamına gelen"nomos" kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Günümüzde "gökbilim" olarak da anılmaktadır.

 

Tüm gök cisimlerini ve evrende dağınık halde bulunan yıldızlar arası maddelerin nereden geldiğini, neye evrildiğini, sahip olduğu bileşimleri ve hareketlerini inceleyen bilim dalıdır. Evreni oluşturan maddelerin ve tüm gök cisimlerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen astrofizik başta olmak üzere astronomiye yardımcı olan bilim dalları mevcuttur.

Bu bilim dallarının en önemli olanlarını birkaç başlık altında inceleyebiliriz:

 

 Astrofizik

 

            "Gök fiziği" ya da "yıldız fiziği" anlamlarına gelmektedir. Astronomi ve fizik dallarının birleşiminden oluşmuştur. Gök cisimlerinin ve gök olaylarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini ve yapılarını incelemeye yarayan bilim dalıdır.

 

 Astromatematik

 

            Astronomi ve matematik bilimlerinin oluşturduğu bir alt bilim dalıdır. Bu dal çekim kuvvetine tabi olan gök cisimlerinin yörüngelerini hesaplamaktadır. Gözlem sonucu elde edilen verilen sayısal olarak değerlendirilmesi üzerine çalışırlar.

Moleküler gaz bulutları çalışma ortamlarının büyük bölümünü oluşturmaktadır. Astronomi ve kimya bilimlerinin birleşmesi ile oluşmuştur.

 

 Astrokimya

 

            Bu bilim dalı dünya dışında bulunmakta olan elementlerin ve kimyasal maddelerin birbirleri ile olan etkileşimini ve birbirleri üzerindeki tahribatlarını incelemektedir. Güneş sisteminden çok daha geniş alanlarda çalışmaktadır.

 

 Astrobiyoloji

 

            Adından da anlaşılabileceği üzere astronomi ve biyoloji bilimlerinin birleşmesi ile oluşturulmuştur. Disiplinler arası bir bilim olmakla beraber "egzobiyoloji" olarak da isimlendirilmektedir.

Evrende yaşamın oluşmasına etki eden biyokimyasal etmenleri incelemektedir. Evrendeki tüm canlıların (mikro boyuttaki canlılar da dahil) kökenini, evrimini inceleyerek geleceği hakkında veriler elde etmektedir.

 

 Arkeoastronomi

 

 Arkeloji biliminin astronomi bilimine katkı saplaması açısından oluşturulmuştur. İnsanların geçmişte gök cisimlerini nasıl incelediklerini ve verileri nasıl yorumladıklarını görmek üzere arkeolojik kalıntılar ile çalışmalar yaparlar.

 

 Astrojeoloji

 

 Jeoloji yer şekillerini inceleyen bilim dalıdır. Astronomi ve jeoloji bilimlerinin birleşmesi ile ise astrojeoloji bilimi oluşmaktadır. Bu bilim dalı gök taşları, doğal uydular, gezegenler, astreoitler, kuyruklu yıldızlar gibi oluşumların yer şekillerini incelemek üzere çalışmalar yaparlar. Bunun yanı sıra meteorlar üzerinde detaylı incelemelerde bulunmaktadırlar.

 Not : Yazıları daha sonra okumak için sitemize Üye Olup yazıyı favorilere ekleyebilirsiniz. Beğendiğiniz yazarları takip edebilirsiniz. 

Tepkileriniz Nedir?

like
2
dislike
1
love
2
funny
1
angry
1
sad
0
wow
0