Dinlerdeki Astronomi İzleri

Astronomi ilk insanlardan bu yana inanç sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise ilk insanların yaşamlarını özellikle güneş ve yıldızlar sayesinde sürdürebilmiş ve daha da kaliteli hale getirebilmiş olmasıdır. Din olgusu üzerindeki astronomi izlerini anlatmak için hayli fazla örnek verilebilir. Ama iki büyük inanç sistemi vardır ki yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürebilmiş ve uzak gelecekteki inançları bile etkileyebilmişlerdir.

Dinlerdeki Astronomi İzleri

Dinlerdeki Astronomi İzleri

 

            Astronomi ilk insanlardan bu yana inanç sistemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bunun sebebi ise ilk insanların yaşamlarını özellikle güneş ve yıldızlar sayesinde sürdürebilmiş ve daha da kaliteli hale getirebilmiş olmasıdır. Din olgusu üzerindeki astronomi izlerini anlatmak için hayli fazla örnek verilebilir. Ama iki büyük inanç sistemi vardır ki yüzyıllar boyunca varlıklarını sürdürebilmiş ve uzak gelecekteki inançları bile etkileyebilmişlerdir.

 

            Antik Mısır İnancında Astronomi İzleri

 

             M.Ö. 3500 yıllarında Antik Mısır medeniyeti için güneş oldukça önemliydi. Coğrafyası sebebiyle dış dünyaya kısmen kapalı bir yaşam süren Mısır medeniyeti geçiminin tamamını tarımla sağlıyordu. Ekinlerin verimliliği hayatın devamı demekti. Bu da güneş sayesinde gerçekleşiyordu. Ekim ve hasat zamanlarını bilebilmek amacıyla astronomide ustalaşmışlardı. Bu sebeplerden dolayı Antik Mısır’ın inançları doğrultusunda oluşturdukları ilahi varlıkların, güneşin ve astronomik olayların alegorik anlatımından ibaret olduğunu söylemek son derece doğrudur.

 

via Gfycat

            Antik Mısır’da baş tanrı her daim “güneş” ile ilişkilendirilmiştir. Ra ismi verilen baş tanrı her zaman en kutsal sayılmıştır ve başının üzerinde bir güneş diskiyle sembolize edilmiştir. Yine Antik Mısır’da kutsal kabul edilen ve güneşle özdeşleştirilen bir tanrı daha vardır ki astronominin bu mit üzerindeki etkisini daha iyi anlayabilmek için onun öyküsüne değinmek çok daha doğru olacaktır. Horus adı verilen bu tanrı 25 Aralık tarihinde, İsis (İsis-Mery) adlı bir bakireden doğmuştur. Horus’un sağ gözü güneş ile, sol gözü ile ay ile özdeşleştirilmiştir. Hatta bir savaşta sol gözüne aldığı bir darbe sonucunda ay ışığının güneş ışığına nazaran parlaklığını yitirdiğine inanılır. İnanışa Horus'un kendisini her daim takip eden on iki tane havarisi vardır. Bu da burçları oluşturan on iki takımyıldızın inanca yansımasıdır.

 

 Antik Yunan Tanrıları ve Astronomi

 

            Bir diğer önemli ve geniş kapsamlı mitoloji ise hiç kuşkusuz Yunan mitolojisidir. En az Mısır mitolojisi kadar kapsamlı olan bu mitler topluluğunda ilkçağlardan bu yana paylaşılan ortak etkileşimin izlerini sürmek son derece kolaydır. Antik Yunan mitolojisinde çok sayıda ilahi varlık mevcuttur. Esas olarak Olimpos’un on iki büyük tanrısı baş tanrıları oluşturmaktadır. Tıpkı Antik Mısır inancında olduğu gibi Yunan inancında da on iki sayısı kendini tekrar etmektedir.

via Gfycat

          Birbirinden çok farklı coğrafyalarda ve aşağı yukarı aynı zamanlarda ortaya çıkan iki inanç sistemi arasında böylesine bir benzerlik görülmesinin tek sebebi aynı gökyüzünü paylaşmaları ve yıldızları yorumlamalarıdır. Nasıl ki Mısır'ın en büyük tanrısı güneş tanrısı ise Yunanlılarda baş tanrı olan Zeus'u yine şimşek, yıldırım, gök gürültüsü gibi göksel olaylarla özdeşleştirilmiştir.

 

 

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0