Duygusal Zeka Nedir?

Kısa ve öz olarak açıklamamız gerekirse duygusalzeka (EQ) bireyin kendisinin ve etrafındaki diğe rinsanların (örneğin aileniz, arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız) duygusal durumlarını kavrayabilmek, yorumlayabilmek, empati kurabilmek, idare edebilmek, doğru şekildeanaliz etmektir.

Duygusal Zeka Nedir?
Duygusal Zeka Nedir?
Duygusal Zeka Nedir?

Kısa ve öz olarak açıklamamız gerekirse duygusalzeka (EQ) bireyin kendisinin ve etrafındaki diğe rinsanların (örneğin aileniz, arkadaşlarınız, çalışma arkadaşlarınız) duygusal durumlarını kavrayabilmek, yorumlayabilmek, empati kurabilmek, idare edebilmek, doğru şekildeanaliz etmektir.

Elbette farkı uzmanlar farklı sonuçlara varmışlardır ,lâkin bu görüş ayrılıkları genellikle duygusal zekanın derinliği ve kapsama alanı ile ilgilidir.

Örnek vermemiz gerekirse,duygusal zeka alanının bilinen uzmanlarından biri olan ve duygusal zeka üzerine basılı yayınları olanDoktor John D. ,duygusal zekanın genellikle yanlış anlaşıldığı, yanlış kategorize edildiği kanısındadır.

Kısacası ,aslında duygusal zeka kapsamına girmeyen bir çok element de konuya hakim olmayan kişilertarafından duygusal zekaya atfedilmiş durumdadır ve bunun yarattığı kafa karışıklığı, konunun doğru ve bilimsel bir açıdan ele alınmasını güçleştirir.

Kişisel analiz bir çok dala ayrılmıştır ve duygusal zeka sadece bunlardan birtanesidir. Önemli olan bu farklı konu dallarını birbirleri ile karıştırmadan idrak edebilmektir.

Bu sıfatlardan bazılarını ele alacak olursak bunlar; özdenetimin bütün formları, motifler ve bir çok diğer elementtir.

Duygusal zeka bir kenara, bu modellere ‘içiçe geçmiş modeller’ adı verilmiştir. Bu, insanlar birbirine dolanmış sıfatları yaymaya başladığında ortaya çıkmıştır.

Bunlar alakasızdır, hem de tamamı ile. Özellikle İQ (zekaölçümü, akıl yürütme) ilesık sık karıştırılır veyanlış anlaşılmalara yol açar.

 

O Zaman Duygusal Zekanın Aslı ve Doğrusu nedir?

Ne olduğundan hemen once duygusal zekanın ne olmadığını çok kısa olaraközetleyelim mi?

Aynı fikirde olmak değildir, optimistic bakış açısına sahip olmak hiç değildir, mutluluk değildir, motivasyon değildir, sakinlik veya rahatlık da değildir.

Sıraladığımız bu değerler elbetteki önemlidir ve gereklidir fakat konumuz ile alakası yoktur. Daha doğrusu bunların  IQ ile de alakası olmamaktadır. Yaygın kişilik özellikleri, başarı arzusu, kişisel konular (kendini control edebilmek, mutluluk vs.) sıklıkla ve yanlış olarak duygusal zekanın boynuna yüklenir. Bu oldukça komiktir.
 

Duygusal zeka , sorgulama kapasitesidir ve bu kapasite duygular veduygular üzerine sahip olunan bilgi, düşünceleri geliştirmeye destek olacak duygular ile alakalıdır. 

Duygusal zeka, duyguları doğru algılamaktan geçer. Duygulara erişme gücünüz ve bunlar ile düşünceleri yönetmenizdir. Duygusal bilgi birikimini anlamaktır. Duyguları bilmektir. Duyguları düzene koyarak ,duyguları ve entellektüel büyümeyi, gelişmeyi sağlamak ile ilgilidir.

Duygusal zekası yüksek insanlar, duygu temelli problemleri kolaylıkla çözerler ve bunu yaparken çok hızlıdırlar. Yüz ifadelerindeki duygu durumlarını doğru şekilde analiz ederler.

Onlar, öfkeli insanları gördüklerinde tehlikeyi anlayabilir, mutlu birini gördüklerinde ise onunla iletişime geçmek istediklerini idrak edebilir ve mutsuz insanların yalnız kalmak istediklerini sezebilirler.

Tepkileriniz Nedir?

like
0
dislike
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0